Nederlands

GGZ

 

Cognitieve Fitness: Fit voelen, fit denken!

Dagelijkse bezigheden gaan je beter af als je je lichamelijk en geestelijk fit voelt. Je kunt bijvoorbeeld beter nadenken, plannen maken en oplossingen bedenken. Bewegen heeft een gunstig effect op de voedingsstoffen, 'neurotrofines' in het brein, waardoor het brein beter functioneert en je beter kunt denken.

Speciaal voor mensen met aanhoudende psychische klachten is er de training Cognitieve Fitness. Deze training is inmiddels beschikbaar binnen diverse GGZ instellingen.

Cliënten van deze instellingen kunnen in groepsverband gedurende 15 weken een training volgen, van 1,5 uur per week. Samen met de andere deelnemers werken ze aan hun lichamelijke en geestelijke conditie en leren ze te ontspannen met behulp van ontspanningsoefeningen. Tijdens de training is er ook veel ruimte voor interactie met de andere deelnemers zodat men elkaar kan stimuleren om door te gaan.

Onderzoek Trimbos Instituut

Manja van Wezep, bewegingswetenschapper aan het Trimbos instituut, heeft onderzoek gedaan naar de effecten van deze training bij GGz cliënten. Manja: “Het geheugen en de cognitieve flexibiliteit bleken na de training te zijn verbeterd. Daarnaast was de bloeddruk gedaald en waren de deelnemers lichamelijk actiever. Ook was er een lichte verbetering van de mentale gezondheid. Deelnemers reageerden erg enthousiast en gaven de training een dikke 8. Ze zaten beter in hun vel, voelden zich fitter en hadden meer energie. Daarnaast vertoonden ze minder uitstelgedrag en ze zagen minder op tegen het ondernemen van activiteiten. Deze positieve resultaten hebben er dan ook voor gezorgd dat we verder gaan met het door ontwikkelen van de training en het doen van vervolgonderzoek. De activiteiten hiervoor hopen we in het najaar van 2013 op te kunnen starten.

Trainersopleiding Cognitieve Fitness

Vanaf 2012 wordt aan GGz instellingen en aanverwante organisaties de mogelijkheid geboden om medewerkers op te leiden tot Cognitieve Fitness trainer. Uit oogpunt van kwaliteitsborging is de inhoud van de opleiding afgestemd met het Trimbos Instituut. Inmiddels hebben tientallen professionals (o.a. psychomotorisch therapeuten, bewegingsagogen en fysiotherapeuten) werkzaam in de GGz (maar ook daarbuiten) de speciale trainersopleiding gevolgd (zie agenda voor de geplande data).

Vraag naar de mogelijkheden via info@cognitievefitness.nl. Voor maatwerk maken wij graag een offerte.

 

 

Cognitieve Fitness © 2019. Alle rechten voorbehouden.