Nederlands
Berichten » Cognitieve Fitness in de natuur

Bericht


Cognitieve Fitness in de natuur
Vanaf december 2018 zijn Jantje Weijer en Els Stam trainer Cognitieve Fitness. Deze enthousiaste trainers zijn gestart met twee groepen in Den Haag.

Op vrijdagmiddag van 13.30 – 14.45 uur geven Jantje en Els les in de natuur.
Zij starten bij “Pluk” aan de Loosduinse Hoofdstraat 1184A in Den Haag.
Zij wandelen door de prachtige natuur van Ockenburgh en Madestein en doen onderweg allerlei Cognitieve Fitness oefeningen.
www.cognitieffitindenatuur.nl

Op donderdag van 9.30 – 10.45 uur geeft Els Stam les in een zaal (in de voormalige Bethelkerk) van de stichting Amadeus Den Haag aan de Traviatastraat 25 , hoek Mozartlaan.
www.cognitieffitachterdeduinen.nl


Jantje Weijer