Berichten » Bewegen voor je brein

Bericht


Bewegen voor je brein12:52, 16-12-2018

Na een positief en constructief kennismakingsgesprek hebben we besloten om samen te gaan werken met Han Baeten, initiatiefnemer en coordinator van het digitale platform 'Bewegen voor je brein'.

Vanuit onze gedeelde passie leveren we graag een bijdrage aan dit druk bezochte digitale platform met kennis óver en toepassing ván de effecten van bewegen op ons brein, onze cognitieve capaciteiten en psychische gezondheid. Het platform is bedoeld voor zowel professionals als alle overige belangstellenden en belanghebbenden en te bereiken via www.bewegenvoorjebrein.nl

Naast het delen en uitwisselen van content hebben we afgesproken binnenkort een nadere verkenning te doen naar overige vormen van samenwerking.